Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on marraskuu, 2022.

Suomen Lähetysseuran Riitta Sandberg – Mitä kirkolle maailmalla kuuluu?

Kuva
Eläkeläisten kerhon vieraana torstaina 17.1 oli palvelupäällikkö Riitta Sandberg , joka kertoi maukkaan lounaan jälkeen Lähetysseuran toiminnasta diaesityksen avulla. Kerholaiset saivat hienosti tiivistetyn kuvauksen siitä, mihin Lähetysseuralle suunnatut lahjoitukset menevät ja miten niitä kohdemaissa käytetään. Suomen Lähetysseuran palvelupäällikkö Riitta Sandberg: "Hyvä sanoma leviää usein arjessa pienten asioiden kautta" Pakistanissa on rakennettu kirkkoja, ja nyt niihin pitäisi saada kirkonkelloja. Kellojen soittohan aina muistuttaa kristittyjen ja kirkon olemassaolosta maassa, niin Pakistanissa kuin meillä Suomessakin. Kellojen soitto myös kertoo kristillisyydestä islamilaisessa maassa, jossa elämä kristittynä on rajoitetumpaa. Nepalissa on pieni luterilainen kirkko, johon kuuluu erityisen paljon niin sanottuja alempikastisia. Virallisesti kastijärjestelmä on lakkautettu jo 1960-luvulla, mutta se vaikuttaa yhä sosiaaliseen kanssakäymiseen. Lammin seurakunta on tukenu

Hautausmaalla eli ”Jumalan puutarhassa” pätevät säädökset ja asetukset

Kuva
Hautaamista, hautapaikkaa ja hautausmaata koskevat lukuiset eri säädökset, joista on määrätty niin kirkkolaissa , kirkkojärjestyksessä , hautatoimilaissa , joiden lisäksi on olemassa asetuksia terveydensuojelusta sekä kuolemansyyn selvittämisestä. Edellä mainittujen kylkeen kuuluu vielä Kirkkohallituksen julkaisemat yleiskirjeet , jotka sisältävät suositusluonteisia ohjeita seurakunnille.   HAUTAUSMAAN PERUSTAMINEN JA YLLÄPITÄMINEN Aluehallintovirasto voi myöntää rekisteröidylle uskonnolliselle yhdyskunnalle tai sen rekisteröidylle paikallisyhteisölle taikka muulle rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle luvan perustaa hautausmaa. Hautausmaan perustamisesta, laajentamisesta ja lakkauttamisesta päättää kirkkovaltuusto . Päätöksen vahvistaa kirkkohallitus . Kirkkovaltuusto hyväksyy jokaista hautausmaata varten hautausmaakaavan ja hautausmaan käyttösuunnitelman , jotka on alistettava tuomiokapitulin vahvistettaviksi. Hautausmaakaava on yleiskartta , joka osoittaa hautausmaan

Pohdintoja Pyhäinpäivän aikaan hautojen hoidosta

Kuva
Näkymä Lammin hautausmaalla Suurin osa meistä kantaa huolta läheistensä viimeisestä leposijasta hautausmailla. Asia koskettaa aina, kun läheinen siirtyy ajasta ikuisuuteen. Moni miettii nykyisin jo elinaikanaan, että miten voisi omalta kohdaltaan asiaa järjestellä etukäteen. Yhä useampi esittää toiveensa lähisuvulle hautaustavasta, paikasta minne haluaa tulla haudatuksi ja toiveet muista järjestelyistäkin. Osa ihmisistä kirjaa nämä ajatuksensa myös muistiin ns. viimeisenä tahtonaan. Miksi näistä asioista kannetaan huolta? Suomessa suvut ovat nykyisin hajaantuneet eri puolille maata ja maapalloa. Aikaisemmin suvut asuttivat samoja seutuja vuosisatoja, joten oli helppoa ajatella tulevansa haudatuksi sukuhautoihin tai ainakin samalle hautausmaalle. Tuolloin myös hautojen hoito jatkuisi niin kuin oli ennenkin ollut eli lähisuku hoitaa haudat. Nykyisin tilanne on kuitenkin toinen, kun yhä useammalla on läheisiä haudanlevossa satojen kilometrien päässä. Miten pystyy pitämään haudat hyväss

Uusi seurakuntatalo - rakennusprojektin tilannekatsaus

Kuva
Lammin seurakunnan uuden seurakuntatalon lattiavalu on suoritettu ja seinät ovat alkaneet kohota. Seurakunnan työntekijät ovat saaneet viereisestä rakennuksesta eli nykyisestä seurakuntatalosta käsin seurata, kuinka rakennusprojekti on edistynyt, ja se on herättänyt paljon innokasta keskustelua työntekijöiden keskuudessa! Keskiviikkona 26.10.2022 projektipäällikkö Hannu Fagerlund kertoi työntekijöiden infotilaisuudessa rakennusprojektin etenemisestä. Paikalla oli myös arkkitehti Sakari Miettunen , joka esitteli rakennuksen alustavat sisätilasuunnitelmat . Lammin uuden seurakuntatalon seinät ovat alkaneet kohota (26.10.2022) Uusi seurakuntataloprojekti on nyt siinä vaiheessa, että hahmotellaan konkreettisemmin tiloja – miten tilat toimivat nyt, ja miten tilat voisivat toimia paremmin uudessa seurakuntatalossa. Tällaisessa taloprojektissa täytyy ottaa huomioon tulevaisuuden työvaiheet. Uuden seurakuntatalon seinät ovat vasta rakenteilla, mutta asioita on hahmotettava jo edemmäksi. ”K