Tuuloksen ruoka-avun kuulumiset

Tuuloksen  ruoka-avun kuulumiset

”Jaamme ruokaa tasapuolisesti,  jotta sitä riittää kaikille.”

Taannoin Lammin seurakunnan tiedotustyöryhmä, Kivikirkko, kävi kyselemässä Tuuloksen ruoka-avussa toimivien vapaaehtoisten kuulumisia. Saapuessa Tuuloksen seurakuntakeskukselle oli ilmapiiri hyvin odottava. Viisi vapaaehtoista istui juttelemassa seurakuntasalissa. He odottivat ruoka-apukuorman saapumista, ja esityöt siihen mennessä oli jo tehty. Oli siis oivan hyvä hetki haastatella vapaaehtoisia ja kysellä heidän mietteitään ruoka-aputoiminnan tärkeydestä Lammi-Tuulos-alueella. 

Ruoka-apulähetys on saapunut  perille Tuuloksen seurakuntakeskukseen. Vapaaehtoiset ovat valmiita  kantamaan ruokakorit sisälle rakennukseen.

Tyypillinen päivä

Tuuloksen ruoka-avun vapaaehtoistyöntekijän ”tyypillinen päivä” alkaa jo alkuviikosta, jolloin ruoka-apuun tulevia elintarvikkeita kerätään lähialueen lahjoittajilta: muun muassa S-marketista, Tokmannilta ja Tuulosrievältä.  

Torstaina, jakopäivänä, työ ruoka-avun parissa alkaa aamupäivällä, kun vapaaehtoiset saapuvat jakelupisteelle. Ensimmäinen tehtävä on purkaa ja järjestää saapuneet ruokalahjoitukset sekä valmistella ”jonotuspöydät”. Ruoka-apuasiakkaat istuvat aina heille määrätyssä pöydässä, ja jokaisella pöydällä on oma vuoronumeronsa. Pöytäkunnittain siirrytään keräämään ruokatarvikkeita. Jokaisella viikolla aina järjestyksessä seuraava pöytäryhmä pääsee ensimmäisenä valitsemaan ruokatarvikkeita. Ideana on, että ollaan tasapuolisia kaikkien kanssa. 

Vapaaehtoiset myös valvovat ja opastavat asiakkaita ja tarvittaessa kertovat, jos joitakin ruokatarvikkeita saa ottaa vain rajallisen määrän. Kun kaikki pöytäryhmät ovat päässeet tekemään kierroksen, asiakkailla on mahdollisuus vapaasti vielä santsata, jos he niin haluavat. Tuona kyseisenä kertana, kun olin mukana ruoka-avussa, lähestulkoon kaikki ruoka-apuasiakkaat kävit hakemassa lisää elintarvikkeita.


Edelleen on tarvetta ruoka-avulle 

Tuuloksen ruoka-avussa käy viikoittain yli 40 asiakasta, joskus on jopa ollut lähemmäs 60 asiakasta. Ruoka-avun asiakkaat ovat kuin kuka tahansa meistä. Ulospäin on vaikeata sanoa, että juuri tämä henkilö on ruoka-apuasiakas. Asiakkaiden taustatkin ovat hyvin yksilölliset. Ruoka-apu on edelleen erittäin tärkeää tänä päivänä. Monet ihmiset kohtaavat taloudellisia vaikeuksia, jotka johtuvat erilaisista syistä, kuten työttömyydestä, matalasta palkasta, yllättävistä terveydenhoitokustannuksista tai muista taloudellisista haasteista. Koronapandemia oli osaltaan pahentamassa monien tilannetta, mikä lisäsi ruoka-avun tarvetta entisestään. Lisäksi Suomessa eletään nyt aikaa, jolloin sosiaalietuuksia ollaan leikkaamassa, mikä osaltaan lisää kysyntää ruoka-avulle.

Tuuloksen ruoka-apu on torstaisin klo 16.30 Tuuloksen seurakuntakeskuksessa.

Ravitsevat elintarvikkeet 


Ruoka-avun kautta varmistetaan, että ihmiset saavat peruselintarvikkeita ja voivat ylläpitää terveellistä ruokavaliota, vaikka heillä ei olisi varaa ostaa ruokaa itse. Tämä vähentää nälkää ja ravitsemuksellisia puutteita, jotka voivat johtaa terveysongelmiin ja heikentää elämänlaatua. Ruoka-apu ei ole pelkästään elintärkeää ravinnon saannin kannalta, vaan se tarjoaa myös tukea ja toivoa niille, jotka ovat vaikeuksissa. Se osoittaa yhteisön välittämistä ja solidaarisuutta, luo yhteenkuuluvuuden tunnetta ja auttaa ylläpitämään yhteiskunnallista tasapainoa. Lammin seurakunnalle on tärkeää, että se käytännössä näyttää ja kykenee tarjoamaan tukea sitä tarvitseville.

Tuuloksen ruoka-apupöydän tarjonta on melko kattava ja monipuolinen. Luonnollisesti valikoima vaihtuu viikoittain sen mukaan, mitä milloinkin on ylijäämänä lahjoittajilla. Tuuloksen seurakuntakeskuksella jaettavat elintarvikkeet jaotellaan u-muotoisen pöytäryhmän päälle siten, että tietyt ruokatuotteet ovat saatavilla tietyssä kohtaa. Lajittelu selkeyttää toimintaa sekä auttaa vapaaehtoisia hahmottamaan jaettavissa olevien elintarvikkeiden määrää. U-muotoinen pöytäasetelma myös ohjaa sujuvasti asiakkaita kulkemaan eteenpäin elintarvikekategorialta toiselle. 

Tuuloksen ruoka-avussa elintarvikkeita ei varsinaisesti lajitella ja pakata valmiiksi ruokakasseiksi. Jokainen asiakas kerää itse haluamansa ja tarvitsemansa tuotteet. Näin esimerkiksi vältytään siltä, että vääriä tuotteita ei mene ruoka-allergikolle. Korona-aika olikin jossain määrin haastavaa, koska ruokakassit piti tehdä valmiiksi ja ihmisiä ei voinut päästää sisälle seurakuntataloon, vaan he joutuivat odottamaan ulkona omaa vuoroaan.

Vapaaehtoiset ovat pussittamassa perunoita ruokajakoa varten.


Nyt hommiin!

Allekirjoittaneen vierailupäivänä ruoka-apulähetys saapui myöhässä, noin klo 15:45. Vapaaehtoisille jäi vain 45 minuuttia aikaa kantaa elintarvikkeet sisälle, lajitella ne, laittaa ne jakopöydälle tuoteryhmittäin sekä huomioida ja tervehtiä paikalle saapuvia asiakkaita. Työrauhan takaamiseksi salin ja tarjoilualueen välinen väliseinä laitettiin kiinni, jotta ruokatuotteet voitiin laittaa paikoilleen omassa rauhassa. 

Tuuloksen ruoka-avussa kohtaa monenlaisia ihmisiä, jotka tulevat hakemaan apua, ja jokaisen kohtaamisen myötä vapaaehtoiset kuulevat erilaisia elämäntarinoita, tarpeita ja toiveita. Oman työnsä ohella vapaaehtoistyöntekijä tarvittaessa kuuntelee ja tarjoaa tukea. Tuuloksen ruoka-avun käytännön toiminta pyöriin vahvasti vapaaehtoisten varassa. 

Tuuloksen ruoka-avussa käy  viikoittain noin 40–60 asiakasta.  Asiakkaat kulkevat ruokajakoon  pöytäkunnittain vuorojärjestyksessä.


Ruoka-avun hallinnollisesta organisoinnista vastaa puolestaan Lammin seurakunnan kappalainen Petri Laine. Petri käy säännöllisesti pitämässä palavereja vapaaehtoisten kanssa ja kuulemassa heidän mietteitään. Petrin tehtävänä on varmistaa, että vapaaehtoisilla on ruoka-apupäivänä elintarvikkeita jaettavana ja että toimintaedellytykset ruoka-avun antamiselle ovat kunnossa ja järjestyksessä. Nykyään ruokajako tapahtuu melko suoraviivaisesti pelkkänä jakotapahtumana. Lukuisia vuosia sitten, kun asiakkaita oli puolet vähemmän, ruokajakohetken yhteydessä nautittiin kahvit ja oli järjestettyä ohjelmaa. Nykyäänkin järjestettyä ohjelmaa on, mutta harvemmin kuin aiemmin. 

Tuuloksen ruoka-avussa työskentelevät vapaaehtoiset ovat ahkeria. Omin silmin pystyi todistamaan, kuinka painavia ruokalaatikoita kiiruhdettiin sisälle tiloihin. Maito- ja piimälaatikot eivät todellakaan ole mitään keveitä kantamuksia. Otsa hiessä siinä työskenneltiin, jotta ehdittiin aloittaa ruokajako ajallaan. Allekirjoittanut ryhtyi itse auttamaan kantamuksissa, ja voi kyllä todeta, että kyllä ruokakorien nostelu ihan kuntoilusta käy. Eipä siinä taidettu lopulta myöhästyä kuin sellaiset viisi minuuttia, jos sitäkään. Loistavaa tiimityöskentelyä meidän eläkeiässämme olevilta vapaaehtoisilta! Kyllä sen huomasi, että he todella ovat kokeneita omassa toimessaan. Vapaaehtoisten panos on korvaamaton, sillä heidän avullaan ruoka-apu tavoittaa apua tarvitsevat tehokkaasti ja inhimillisesti.

Auttaa ja tehdä hyvää

Syy tehdä vapaaehtoistyötä ruoka-avun parissa on usein halu auttaa ja tehdä hyvää. Näin on myös Tuuloksen ruoka-avussa toimivien vapaaehtoisten suhteen. Vapaaehtoinen tuntee, että hänen panoksellaan on merkitystä, ja hän näkee työnsä tulokset suoraan avunsaajien kiitollisissa kasvoissa. Tuuloksen ruoka-avun tiimi haluaa olla mukana luomassa yhteisöllisyyttä ja osoittaa, että jokainen voi omalla tavallaan auttaa ja välittää. Vapaaehtoistyö antaa myös tekijälleen paljon: se tuo iloa, merkityksellisyyttä ja mahdollisuuden kohdata ihmisiä ja oppia heidän tarinoistaan.

Puheensorina on vilkasta välioven toisella puolella. Ruoka-apuasiakkaat odottavat innokkaasti ruokajaon alkamista, osa jo saapuneena paikalle hyvissä ajoin ennen  jakohetken aloitusta. Odotuksen ilmapiirissä on sekoitus toivoa ja kiitollisuutta, mutta myös jännitystä ja ehkä pientä huolta siitä, riittävätkö jaettavat tuotteet kaikille. Kun ruokajako vihdoin alkaa, vapaaehtoistyöntekijät tervehtivät asiakkaita lämpimästi kukin omalta pisteeltään ja huolehtivat siitä, että jokainen saa tarvitsemansa avun. Ruoka-apujono etenee tasaiseen tahtiin, ilmapiiri on ystävällinen, ja puheensorina täyttää tilan.

Vapaaehtoiset huolehtivat, että  jaettavia ruokatuotteita käsitellään hygienisesti. Varastoitavia ja kylmässä pidettäviä ruokatuotteita säilytetään asianmukaisesti seurakunnan tiloissa.

Ruoka-avun hyödyt 

Ruoka-apu on vaikuttanut Lammi-Tuulos-alueella paikalliseen yhteisöön monin tavoin, tuoden mukanaan positiivisia muutoksia ja tukea monille eri tavoin apua tarvitseville. Ensinnäkin, ruoka-apu on auttanut vähentämään nälkää ja ravitsemuksellisia puutteita, mikä parantaa yleistä terveyttä ja hyvinvointia. Toiseksi, ruoka-apu on lisännyt yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Kun ihmiset näkevät, että heidän naapurinsa, ystävänsä ja sukulaisensa ovat valmiita auttamaan toisiaan, se vahvistaa yhteisöä. Kolmanneksi, ruoka-apu on tarjonnut tilapäistä helpotusta taloudellisessa ahdingossa oleville perheille ja yksilöille. Tämä on auttanut heitä selviytymään vaikeista ajoista ja mahdollistanut heidän keskittymisensä muihin elämän osa-alueisiin, kuten työnhakuun, koulutukseen tai terveydenhuoltoon. 

Lisäksi ruoka-apu on yhdistänyt Lammi-Tuulos-alueella olevia toimijoita. Usein ruoka-apua organisoivat tahot tekevät yhteistyötä paikallisten yritysten, kauppojen ja muiden organisaatioiden kanssa, mikä vahvistaa paikallista toimijuutta ja lisää paikallisten yritysten sitoutumista yhteisön hyvinvointiin. Iso kiitos kuuluu kaikille niille tahoille, jotka ovat olleet mahdollistamassa Tuuloksen ruoka-avun. Kaiken kaikkiaan ruoka-apu on tuonut paikalliseen yhteisöön turvaa, toivoa ja yhteishenkeä, ja se on ollut merkittävä tekijä monien ihmisten elämässä.

Ruoka-avun haasteet

Tuuloksen ruoka-avun järjestäminen vaatii paljon, jotta toimintaa voidaan järjestää. Ensinnäkin tarvitaan tarpeeksi rahoitusta ja resursseja. Toiseksi ruoka-avun logistiikka voi olla haastavaa, varsinkin kun on kyse suurista määristä ruokaa, joka pitää kuljettaa sekä jakaa nopeasti ja tehokkaasti. Tämä vaatii hyvin organisoitua toimintaa ja riittäviä varastoja, kuljetusvälineitä ja henkilöitä. On tärkeää varmistaa, että jaettavat elintarvikkeet ovat turvallisia, lisäksi hyvälaatuisia. Tämä edellyttää huolellista lajittelua, varastointia ja jakelua, jotta vältetään pilaantuneiden tai vanhentuneiden tuotteiden päätyminen apua tarvitsevien käsiin. On kaikkien etujen mukaista, että vapaaehtoistyöntekijöillä on hygieniapassikoulutus suoritettuna. Nykyään kaupat itset myyvät yhä enemmän alennuslaputettuja tuotteita vähentääkseen omaa ruokahävikkiään, ja tämä kehityskulku osaltaan voi näkyä ruoka-apuun tulevien tuotteiden saannissa ja määrissä.

Monet apua tarvitsevat kokevat häpeää tai leimautumista turvautuessaan ruoka-apuun. Tämä voi estää heitä hakemasta apua, vaikka he todella tarvitsisivat sitä. Tämän haasteen voittamiseksi on tärkeää luoda ilmapiiri, jossa avun hakeminen on hyväksyttävää ja kunnioitettavaa. Lammi-Tuulos-alue on loppupeleissä pieni yhteisö, jossa ”uutiset ja juorut” voivat kulkea nopeasti. Siksi on tärkeätä, että kerrotaan ruoka-avusta avoimesti ja siltoja rakentaen. 

Lisäksi on olennaista, että ymmärrämme tarkasti oman yhteisömme tarpeet ja vastaamme niihin tehokkaasti.  Ruoka-avun tulee olla kestävää ja pitkäjänteistä ja toimintana luotettavaa. Joskus on vaikeata tietää etukäteen, kuinka monta asiakasta on tulossa kulloiseenkin ruokajakohetkeen. Harmitus on, jos asiakkaalle asti päätyy jo syömäkelvoton tuote. Palautetta ruoka-avusta vapaaehtoiset saavat melko suoraan asiakkailta, ja pääsääntöisesti se on ollut positiivista. 

Tuuloksen ruoka-avusta vastaava tiimi on tiivis ja tehokas yksikkö, joka osaa toimia omatoimisesti. Haastavaa on kuitenkin rekrytoida riittävästi vapaaehtoisia ja pitää heidät motivoituneina sekä sitoutuneina pitkällä aikavälillä – tämä koskee kaikkia seurakunnan vapaaehtoistyön muotoja. Seurakunnan ja verkostotahojen kanssa voidaan pyrkiä innovoimaan ja hakemaan joustavuutta, jotta ruoka-apu pystyy vastaamaan muuttuviin tarpeisiin kuin myös olosuhteisiin. Vapaaehtoisilla täytyy olla aikaa levätä.

Kiirettä pitää. Ennnen ruokajaon alkamista täytyy saada lajiteltua  jaettavat tuotteet paikoilleen.  Väliseinä on kiinni työrauhan takaamiseksi.


Päivä päätöksessään

Päivän ruokajakohetki on ollut tärkeä myös vapaaehtoistyöntekijöille, jotka näkevät työnsä tulokset suoraan avunsaajien ilmeissä ja kiitollisuudessa. Heiltä kysyttäessä, mikä saa teidät tulemaan ruokajakoon hommiin, he vastaavat sen tuovan syvempää merkitystä heidän omaan elämäänsä. Vapaaehtoiset kokevat, että tehtävät ruoka-avussa ovat mukavia ja saa tavata tuttuja. Moni vapaaehtoisista on eläkeläinen, joka haluaa tehdä jotakin erityistä ja vaikuttavaa yhteisön hyväksi. 

”Meillä on niin hyvä porukka, joka ”puhaltaa yhteen hiileen”, toteaa vapaaehtoisten viisikko. He toivovat, että perusruokaelintarvikkeita, kuten perunaa, sipulia, porkkanoita, olisi enemmän jaossa. Heistä olisi mukavaa, jos voisimme entistäkin tiiviimmin tehdä yhteistyötä paikallisten toimijoiden, kuten maanviljelijöiden kanssa.
 
”On kiva lähteä kotiin pitkän päivän jälkeen, kun tietää ihmisillä olevan hyvä mieli”, toteaa viisikko yhdessä tuumin. Ruoka-avun merkitys Lammi-Tuulos-alueella on korvaamaton. Se tarjoaa konkreettista tukea niille, jotka sitä eniten tarvitsevat, ja luo yhteisöllisyyttä vaikeina aikoina. Jokainen panos, oli se sitten suuri tai pieni, on arvokas ja auttaa tekemään maailmasta hieman paremman paikan. 

Jos haluat osallistua tai saada lisää tietoa, ota rohkeasti yhteyttä seurakuntaamme. Yhdessä voimme tukea toisiamme.

Lähestulkoon kaikki  jaettavissa olevat ruokatuotteet menivät jakoon.

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Kivennavan Pyhän Pietarin kirkko 1808–1939

Lepää Herrasi huomassa - Sari Kristiina Järä (28.04.1970 - 04.07.2022)

Lammin seurakunnan kirkkokuoron historiaa