Lammin seurakunnan kirkkokuoron historiaa

LAMMIN SEURAKUNNAN KIRKKOKUORON HISTORIAA

Asta Granat-Tapaila 9.11.2023


Kiitoslaulu kajahtaa - Lammin kirkkokuoro 75 vuotta juhlakonsertti 9.11.2023

Syntyvaiheita

Vaikka nykymuotoisen kuorotoiminnan katsotaan alkaneen vasta vuoden 1948 aikana, on kirkkomusiikkia laulettu jo aiemminkin. Kanttorien tekemän selvityksen mukaan on vuonna 1924 harjoitettu laulu- ja kuorotoimintaa. Etupäässä talot, jotka sijaitsivat kirkonkylän alueella, olivat harjoituspaikkoja, mutta myös

Riikosissa, Kivismäessä ja Jahkolan Simolassa on pidetty harjoituksia, Syrjäntaustan Soilassa oli elokuussa 1924 45 laulajaa. Mutta jokinmoinen kuoro lienee ollut kirkossa laulamassa vuonna.1920, kun kirkko korjauksen jälkeen vihittiin uudelleen käyttöön. 

Kanttori Alfred Lagerlöf (18901947) kirjoittaa vuosikertomuksessaan srk:n kanttorin työstä, että laulamista on vaivannut kirjojen puute ja lisäksi ”tuntuu laulun harrastusta olevan ainoastaan naisissa vanhemmissa ja nuoremmissa. Ani harva vanha mies, nuorista puhumattakaan, on ollut laulutilaisuuksissa”. Omaa kokoontumispaikkaakaan ei em. vuosina ollut mikä oli harmin paikka sekin. Tilanne ei parantunut vuoteen 1937 mennessä, koska kanttorin selvityksen mukaan Tilapäinen kuoro on laulanut kirkossa vain 1. adventtina ja jouluaamuna. Mieslaulajien puutteesta on ollut vaikea saada pysyvää kuoroa kokoon. Huonetta harjoituksia varten ja soittokonetta seurakunnan puolesta ei liioin ole. 

Talvi- ja jatkosodan aikana kuorotoiminta oli vaihtelevaa. Vuonna 1941 laulettiin vain tarvittaessa ja seuraavana vuonna 1942 olivat osittain säännölliset harjoitukset. Jumalanpalveluksissa sekä suurina juhlapyhinä kuoro lauloi kirkossa. Leimaavaa sotavuosille oli, että useissa sankarihautajaisissa oltiin laulamassa. Vuoden 1946 aikana kuoroharrastus kuitenkin vilkastui ja laulajat ahkerasti osallistuivat harjoituksiin. Ko. vuonna kuoro vietti keskuudessaan pikkujoulun seurakunnalta saamansa 3000 markan palkkiolla.

Kuoro muotoutuu

Vuonna 1948 oli kanttoriksi Lammin seurakuntaan valittu ensimmäiseen vakinaiseen virkaan Aimo Kauppinen. Vakinaisen viran haltijoita on ollut kaikkiaan neljä, joskin sijaisia paljon enemmän.

Kuoroharjoituksia alettiin pitää säännöllisesti kerran viikossa. Näin kuoroelämä vakiintui. Alettiin suuntautua myös ulkopuolisiin toimintoihin, johon luettakoon vierailut muille paikkakunnille taikka juhlien

järjestäminen omassa seurakunnassa. Mm. vuonna 1958 Hämeen-Uudenmaan kirkkomusiikkipiirin laulujuhlat pidettiin Hausjärvellä, jonne 30 kuorolaista osallistui, Koitos arjen keskellä lienee ollut kun kahdet piirin laulujuhlat järjestettiin Lammilla. Ensimmäiset vuonna 1952 ja toiset vuonna 1964, jolloin viimemainittuun juhlaan paikkakunnalla kokoontui noin 500 laulajaa 13 eri kuorosta. Komeasti laulajien kulkue eteni Untulan kentälle, jossa laulujuhla pidettiin. 

Toiminta jatkui vilkkaana ja kun Lammin kirkko sai uudet urut vuonna 1967, oli kuoro laulamassa jumalanpalveluksen yhteydessä pidetyssä vihkitoimituksessa sekä iltatilaisuudessa, jossa laulettiin kanttori Kauppisen johdolla Martti Helan kantaatti Isien kirkko. Muutaman vuoden kuluttua tehtiin matka Ruotsiin, kummikunta Tillbergaan, jossa aika jakaantui esiintymisten ja juhlatilaisuuksien kesken. Lammilla pidettiin iltakirkkotilaisuuksia, joista yksi oli vuonna 1976, Lapuan patruunatehtaan räjähdyksen uhrien muistoksi. Samoihin aikoihin vierailtiin Ronnin hoitolaitoksessa joululauluja laulamassa ja 1977 tehtiin retki Joutsenon Kesärantaan. Ongelmaton ei kuoron taival kuitenkaan ollut, sillä vuonna 1978 kuorossa oli vain 16 laulajaa, mutta vuonna 1989 laulajia oli jo 30.

Kuoro rekisteröityy

Toimikunta- ja muussa yhteistyössä tulee tarve rekisteröityä. Niinpä Lammin seurakunnan kirkkokuorokin rekisteröityi 3.9.1976. Samana vuonna kanttori Aimo Kauppinen sai Suomen kirkkomusiikkiliiton erityisansiomerkin. Yhdistyksen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Kalevi Nurmi ja sihteeriksi Tuovi Inkiläinen. Musiikillisena johtajana on aina ollut kulloinenkin kanttori tai sijainen.

Toiminta jatkuu

Kuoron toiminnan runkona on avustaa jumalanpalveluksissa, juhlapyhinä, erilaisissa musiikkitilaisuuksissa paikkakunnalla, yhteistyö muiden lähikuorojen kanssa sekä piirin kursseihin ja laulujuhliin osallistuminen. Vuonna 2006 Kuopiossa olivat valtakunnalliset laulujuhlat ja vuonna 2008 Hattulassa oli Hämeen-Uudenmaan kirkkomusiikkipiirin laulujuhlat. Molempiin tilaisuuksiin kuorolaisia osallistui. Vuonna 2007 pidettiin kahvikonsertti Ronnin hoitolaitoksessa marraskuussa. Vuosina 1991 ja 2008 Jukka Kankaisen Luukas passio esitettiin kirkossa yhdessä Lammin laulun kanssa. 

Kuoroelämää virkistivät retket sekä laulukauden avajais- ja päätöstilaisuudet sekä jokavuotinen joulujuhla. Kuorolaiset tuntevat yhteenkuuluvuutta ja iloa laulamisesta. Uusien laulujen melodiat ovat vuosien saatossa hiukan muuttuneet. Laulajien lukumäärä on tällä hetkellä 20. Ja miespulaa on podettu kuten 1900-luvun alkupuolellakin. Esiintymisasua ei yrityksistä huolimatta ole saatu aikaan, vaan ollaan edelleenkin ”huivitasolla”. Kuoron toimintaan ovat vaikuttaneet myös useat sijaiskanttorit 2000-luvun alussa. Vaikka vaihtuvuus on ollut suuri, se ei ole ollut haitta. Jokaisella sijaisella on ollut omat toimintatapansa, mikä on koettu rikkautena.

KANTTORIT

Alfred Lagerlöf 18901947

Aimo Kauppinen 19481978

Alpo Roikola 19781985

Jouko Kerttula 198731.7.1988 (väliaikainen)

Sisko Huhtala 1.8.19881992

1993 kanttoria etsittiin, kuoroa harjoitti Erkki Sarkkola ja esiintymiset johti Markku Sintonen

Hanna-Leena Toivola 1994 ja on edelleen (vuonna 2023)

Terttu Kaitala 20082012 (puolitettu virka)

Kimmo Puunenä 20122016 (puolitettu virka) 

SIJAISKANTTORIT

Hanna-Leena Toivolan sijaisina: Jari Taipale, Kirsi Ropponen, Sisko Huhtala, Tuuli Muraja, Terttu Kaitala,

Jukka Lehtimäki, Kimmo Puunenä, Ari Lehtonen

ja yllättävän esteen sijaisina Kalevi Koskinen, Hannu Mursunen, Jukka Lehtimäki ja Arja Vähä-Söyrinki

LAMMIN SEURAKUNNAN KIRKKOKUORO RY:N PUHEENJOHTAJAT

Kalevi Nurmi 19721976

Marja-Liisa Rainio 1977 ja on edelleen (vuonna 2023)

SIHTEERIT

Tuovi Inkiläinen, Riitta Turpeinen, Marja Tyrkäs, Sisko Huhtala, Sirpa Kanerva ja Asta Granat-Tapaila

Kirkkokuoro ja Asta Granat-Tapaila, 9.11.2023 Kuoron historiikin on koonnut ja esittänyt Asta Granat-Tapaila 9.11.2023 kuoron juhlakonsertissa Lammin kirkossa.

Editointi: Markus Monteiro Kartano


Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Kivennavan Pyhän Pietarin kirkko 1808–1939

Lepää Herrasi huomassa - Sari Kristiina Järä (28.04.1970 - 04.07.2022)